Εταιρεία Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας και Μηχανολογικών Κατασκευών

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΕΣ

1. Πυρίμαχα για τον Ηλεκτρικό Φούρνο Τήξης EAF (Electric Arc Furnace)

 

THOLOCAST - 85

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low Cement για εφαρμογές στην οροφή-Θόλο του EAF.

Εχει βάση την Χρωμο-Αλούμινα με υψηλές αντοχές και εξαιρετική σταθερότητα στα Θερμοσοκς του Ηλεκτρικού Τόξου.

 

Τύπος υλικού : Θιξοτροπικό πυρίμαχο Low cement castable.

Δεσμός : Υδραυλικός.

Κύριο Υλικό : Χρωμο-Αλούμινα (Chrome Corundum)

Κοκκομετρία : 0-5 mm

Θερμοκρασίακό Όριο : 1750 0C

Εφαρμογής

 

Πυκνότητα : 3,00 Kg/dm3

Προσθήκη νερού : 5-5,5 %

 


 

REFCAST LC-85

 

 

 

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low cement για γενικές εφαρμογές στην περιοχή του Ηλεκτρικού Φούρνου. (Πόρτα απόσκωρίωσης κλπ).

Τύπος υλικού : Θιξοτροπικοπυρίμαχο Low cement castable.

Δεσμός : Υδραυλικός.

Κύριο Υλικό : Χρωμο-Αλούμινα (Chrome Corundum)

 

 

2. Πυρίμαχα για τον Κάδο-Φούρνο (Ladle Furnace)

 

THERMOCAST 150

Για το καπάκι-σκέπαστρο του κάδου χύτευσης

 

Πυρίμαχο Θερμομονωτικό χυτεύσιμο τσιμέντο.

Υψηλή πυριμαχικότητα και πολύ καλή θερμομονωτική συμπεριφορά για εφαρμογές μέχρι 1.650 C.

 

Τυπικά χαρακτηριστικά :

- Πυκνότητα : 1,50 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 0,80 W/m.K

 

Al2O3

%

Cr2O3

%

CaO

%

TiO2

%

Fe2O3

%

MgO

%

 

85-87

 

7-8

 

2,50

 

2,50

 

1,10

 

0,50

 

 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ

 

ΣΧΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

 

ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ

 

ΛΕΚΑΝΗ - ΦΩΛΙΑ

For flow systems LS 70, LS 50

Πυρίμαχο υλικό με βάση tabularalumina

ΕΣΩΤ. ΜΠΟΥΖΕΤΑ

For flow systems LS 70, LS 50

Πυρίμαχο υλικό με βάση tabularalumina

ΕΞΩΤ. ΜΠΟΥΖΕΤΑ

For flow systems LS 70, LS 50

Πυρίμαχο υλικό με βάση tabularalumina

 


 

3. Πυρίμαχα για τον Διανομέα Συνεχούς χύτευσης (Tundishcontinuouscasting)

 

REFCAST LC- 80

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low cement με βάση Αλούμινα για την μόνιμη επένδυση του Τundish.

Υψηλή πυριμαχικότητα και καλή συμπεριφορά στην καταπόνηση σε θερμικούς κύκλους.

 

- Πυκνότητα : 2,60 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 2,20 W/m.K

 

 

TUNDFIL

 

Το Tundfil 25E είναι πυρίμαχη ξηρά σκόνη με βάση τη δίπυρο Μαγνησία (MgO) και Ολιβίνη (ΜgO.SiO2), η οποία χρησιμοποιείται για την αναλώσιμη επένδυση του tundish. Η ειδική σύνθεσή του εξασφαλίζει καλές μονωτικές ιδιότητες, αντίσταση στη χημική προσβολή του μετάλλου και πολλές ώρες συνεχούς χύτευσης.

 

 

TUNDTILES

 

 

 

Οι μονωτικές πλάκες TUNDTILES είναι πυρίμαχο Πυριτικό υλικό σε μορφή προκατασκευασμένων πλακών για την εσωτερική επένδυση της επιφάνειας του tundish που έρχεται σε επαφή με τον τηγμένο χάλυβα. Οι πλάκες είναι πυρίμαχες, μονωτικές, με χαμηλή πυκνότητα κοντά στο 1,10 Kg/dm3, αλλά επαρκώς ανθεκτικές, ώστε να είναι εύκολες στο χειρισμό με ή χωρίς μηχανική βοήθεια.

 

Ενδείκνυνται για συνεχή χύτευση μέχρι 6 ώρες.

 

 

STRIKERS

 

IMPACT PADS

 

IMPACT BOXES

 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Πυρίμαχα σχήματα για το tundish προκατασκευασμένα από το πυρίμαχο υλικό Low Cement REFCASTLC-85.

- Striker Pads

- Πλάκες προστασίας στο σημείο ροής

- Φράγματα ροής

 

 

 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΙΑ ΧΥΤΗΡΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

 

 

 1. Πυρίμαχα για Φούρνο Τήξης Χάλυβα Ηλεκτρικού Τόξου EAF

 

THOLOCAST -85

 

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low Cement για εφαρμογές στην οροφή-Θόλο του EAF.

Εχει βάση την Χρωμο-Αλούμινα με υψηλές αντοχές και εξαιρετική σταθερότητα στα Θερμοσοκς του Ηλεκτρικού Τόξου.

 

 

REFCAST LC -85

 

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low cement για γενικές εφαρμογές στην περιοχή του Ηλεκτρικού Φούρνου. (Πόρτα απόσκωρίωσης κλπ).

 

 

2. Πυρίμαχα για Επαγωγικό Φούρνο Τήξης Χάλυβα και Χυτοσιδήρου

 

REFFIL - 80

 

Πυρίμαχη ξηρή σκόνη με βάση την Αλούμινα για την κύρια επένδυση του επαγωγικού φούρνου. Εφαρμογή χωρίς νερό, μόνον με κτύπημα (ramming - σταμπαριστά).

Υψηλή πυριμαχικότητα και εξαιρετική αντοχή στην προσβολή από το μέταλλο και τις σκουριές.

 

 

REFPLAST - 80

 

Πυρίμαχη πλαστική μάζα με βάση Αλούμινα, είτε αργιλικού δεσμού είτε φωσφορικού δεσμού για χείλη και στόμιο επαγωγικού φούρνου

 

 

REFCAST - 85

 

Πυρίμαχα τσιμέντα χυτεύσιμα και επίσκευαστικά με βάση Αλούμινα (κορούνδιο) υψηλής πυριμαχικότητας.

 

 

REFCOTE

 

Πυρίμαχη επίκαλλυπτική βαφή με βάση το ζιρκόνιο για τελική επάλειψη της επιφάνειας του πυριμάχου μετά από κάθε εφαρμογή ή συντήρηση/επίσκευή της πυριμάχου επιφάνειας για την ενίσχυση της πυριμαχικότητας της.

 

 

3. Πυρίμαχα για τον Κάδο χύτευσης Χάλυβα και Χυτοσιδήρου

 

REFCAST LC-85

 

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low cement με βάση Αλούμινα για την πυρίμαχη επένδυση κάδων χύτευσης.

Υψηλή πυριμαχικότητα και καλή συμπεριφορά στην καταπόνηση σε θερμικούς κύκλους.

 

- Πυκνότητα : 2,60 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 2,20 W/m.K

 

 

EASYCAST 85/SF

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Self-Flowing Low cement με βάση Αλούμινα για την πυρίμαχη επένδυση κάδων χύτευσης. Ρέει μόνο του χωρίς δόνηση.

Υψηλή πυριμαχικότητα και καλή συμπεριφορά στην καταπόνηση σε θερμικούς κύκλους.

 

- Πυκνότητα : 2,60 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 2,20 W/m.K

 

 

REFCOTE

 

Πυρίμαχη επίκαλλυπτική βαφή με βάση το ζιρκόνιο για τελική επάλειψη της επιφάνειας του πυριμάχου μετά από κάθε εφαρμογή ή συντήρηση/επίσκευή της πυριμάχου επιφάνειας για ενίσχυση της πυριμαχικότητάς της.

 

 

 

 

 

 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΙΑ ΧΥΤΗΡΙΑ ΧΑΛΚΟΥ

 

1. Πυρίμαχα για Φούρνους Τήξης σε Χωνί (Crucible Furnaces)

 

FURCAST LC-85

 

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low cement με βάση Αλούμινα για την μόνιμη πυρίμαχη επένδυση φούρνων τήξης Χαλκού και κραμμάτων του σε Χωνί.

Υψηλή πυριμαχικότητα και καλή συμπεριφορά στην καταπόνηση σε θερμικούς κύκλους.

- Πυκνότητα : 2,60 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 2,20 W/m.K

 

 

THERMOCAST-85

 

 

Θερμομονωτικό πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο με βάση Αλούμινα για την μόνιμη πυρίμαχη επένδυση φούρνων τήξης Χαλκού και κραμμάτων του σε Χωνί.

Υψηλή πυριμαχικότητα και καλή θερμομονωτική συμπεριφορά για περιορισμό των πλευρικών θερμικών απωλειών του Φούρνου.

- Πυκνότητα : 2,0 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 1,50 W/m.K

 

 

2. Πυρίμαχα για τον κάδο χύτευσης

 

SILICAST 80S

 

Πυρίμαχο υλικό χυτεύσιμο θερμομονωτικό με βάση Fused Silica και εξαιρετική Θερμική σταθερότητα.

- Πυκνότητα : 2,0 Κg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 1,50 W/m.K

 

Δίνει λεία και καθαρή επιφάνεια διατηρήσιμη επί πολλά χυτήρια εξασφαλίζοντας ένα καθαρό και χωρίς σκουριές μέταλλο προς χύτευση.

 

 

SILICAST 101/SF

 

Πυρίμαχο υλικό χυτεύσιμο θερμομονωτικό Self-Flowing με βάση Fused Silica και εξαιρετική Θερμική σταθερότητα.

Ρέει μόνο του χωρίς δόνηση.

- Πυκνότητα : 2,0 Κg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 1,20 W/m.K

 

Δίνει λεία και καθαρή επιφάνεια διατηρήσιμη επί πολλά χυτήρια εξασφαλίζοντας ένα καθαρό και χωρίς σκουριές μέταλλο προς χύτευση.

 

 

 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΓΙΑ ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

 

1. Πυρίμαχα για Φούρνους Τήξης σε Χωνί (Crucible Furnaces)

 

 

FURCAST LC-85

 

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low cement με βάση Αλούμινα για την μόνιμη πυρίμαχη επένδυση φούρνων τήξης Αλουμινίου και κραμμάτων του σε Χωνί.

Υψηλή πυριμαχικότητα και καλή συμπεριφορά στην καταπόνηση σε θερμικούς κύκλους.

- Πυκνότητα : 2,60 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 2,20 W/m.K

 

 

THERMOCAST-85

 

 

Θερμομονωτικό πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο με βάση Αλούμινα για την μόνιμη πυρίμαχη επένδυση φούρνων τήξης Αλουμινίου και κραμμάτων του σε Χωνί.

Υψηλή πυριμαχικότητα και καλή θερμομονωτική συμπεριφορά για περιορισμό των πλευρικών θερμικών απωλειών του Φούρνου.

- Πυκνότητα : 2,0 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 1,50 W/m.K

 

 

 

2. Πυρίμαχα για τον κάδο χύτευσης

 

ALUCAST 80

 

 

 

 

Πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο Low cement με βάση Αλούμινα για την μόνιμη πυρίμαχη επένδυση φούρνων τήξης Αλουμινίου και κραμμάτων του σε Χωνί.

Υψηλή πυριμαχικότητα και καλή συμπεριφορά στην καταπόνηση σε θερμικούς κύκλους.

- Πυκνότητα : 2,60 Kg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 2,20 W/m.K

 

 

SILICAST 80S

 

Πυρίμαχο υλικό χυτεύσιμο θερμομονωτικό με βάση Fused Silica και εξαιρετική Θερμική σταθερότητα.

- Πυκνότητα : 2,0 Κg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 1,20 W/m.K

 

Δίνει λεία και καθαρή επιφάνεια διατηρήσιμη επί πολλά χυτήρια εξασφαλίζοντας ένα καθαρό και χωρίς σκουριές μέταλλο προς χύτευση.

 

 

SILICAST 101/SF

 

Πυρίμαχο υλικό χυτεύσιμο θερμομονωτικό Self-Flowing με βάση Fused Silica και εξαιρετική Θερμική σταθερότητα.

Ρέει μόνο του ελεύθερα χωρίς δόνηση.

- Πυκνότητα : 2,0 Κg/dm3

- Θερμική Αγωγιμότητα : 1,20 W/m.K

 

Δίνει λεία και καθαρή επιφάνεια διατηρήσιμη επί πολλά χυτήρια εξασφαλίζοντας ένα καθαρό και χωρίς σκουριές μέταλλο προς χύτευση.

 

 

 

 

CASTHOUSE ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΣΥΝΕΧΗΣ ΧΥΤΕΥΣΗ)

 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΧΥΤΕΥΣΙΜΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ ΤΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΚΑΙ ΚΑΔΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Προϊόν

Μax.

Θερμοκρασία

Εφαρμογής

Al2O3

%

SiO2

%

CaO

%

Cr2O3

%

ZrO2

%

Πυκνότητα

Kg/dm3

Εφαρμογές

ALUCAST LC-85

1.300 C

85

0.5

1,5

8

-

2.90

Low cement πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο με βάση Alumina corundum και με πρόσθετα που απωθούν το Αλουμίνιο από την πυρίμαχη επιφάνεια.

Κατάλληλο για πυρίμαχες επενδύσεις στην Ράμπα, στην ποδιά και στην πόρτα φόρτωσης των Φούρνων.

ALUCAST 20 ZR

1.300 C

57

17

1.5

3.0

20

3.10

Low cement πυρίμαχο χυτεύσιμο τσιμέντο με βάση Alumina corundum + Zircon και με πρόσθετα που απωθούν το Αλουμίνιο από την πυρίμαχη επιφάνεια.

Κατάλληλο για πυρίμαχες επενδύσεις στην Ράμπα, στην ποδιά και στην πόρτα φόρτωσης των Φούρνων.

 


ΠΥΡΙΜΑΧΑ

ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Προϊόν

Μax.

Θερμοκρασία

Εφαρμογής

Al2O3

%

SiO2

%

CaO

%

Πυκνότητα

Κg/dm3

Θερμική

Αγωγιμότητα

w/m.K

Ιδιοτητες

Εφαρμογές

SILICAST SF 101

1200 C

16

79

1,5

1,95

1.50

Πυρίμαχο υλικό χυτεύσιμο selfflowing με βάση Fused Silica και εξαιρετική Θερμική σταθερότητα.

Kανάλια, Filter Boxes, είτε προκατασκευασμένα είτε εγκατάσταση του υλικού με χύτευση επί τόπου.

SILICAST 80 S

1200 C

16

79

3.5

2.0

1.50

Πυρίμαχο υλικό χυτεύσιμο με βάση Fused Silica και εξαιρετική Θερμική σταθερότητα.

Kανάλια, Filter Boxes, είτε προκατασκευασμένα είτε εγκατάσταση του υλικού με χύτευση επί τόπου

ALUCAST LC-85

1300 C

85

0.5

1.80

3.0

2.50

Πυρίμαχο υλικό χυτεύσιμο μεγάλης αντοχής στην διάβρωση και στην ροή του τηγμένου Αλουμινίου.

Κανάλια μεταφοράς τηγμένου Αλουμινίου όπου η διάβρωση και η φθορά είναι μεγάλη.

ALUCAST 20 ZR

(Zircon enriched)

1300 C

57

17

1.5

3.0

2.80

Πυρίμαχο υλικό χυτεύσιμο μεγάλης αντοχής στην διάβρωση και στην ροή του τηγμένου Αλουμινίου.

Κανάλια μεταφοράς τηγμένου Αλουμινίου όπου η διάβρωση και η φθορά είναι μεγάλη.